הפרויקטים שלנו

מת' קיבוץ גלויות

בתכנון

תרצה 3

מאוכלס

מסילת ישרים 103

ברישוי

מסילת ישרים 58

בביצוע

קמינסקה 10

מאוכלס

חכמי ישראל 39

מאוכלס

שיבת ציון 20

ברישוי

מסילת ישרים 91

ברישוי

מסילת ישרים 82

הסתיים

מסילת ישרים 76

ברישוי

מסילת ישרים 101

ברישוי

אהרונוביץ 60-62

בתכנון

וושינגטון 14

מאוכלס

מת' חכמי ישראל

בתכנון

הלח"י 9

בתכנון

מתחם תל גיבורים

בתכנון

שלמה 105

בתכנון